Regels

ALGEMENE BEPALINGENIMG 6909kl

STICHTING AVONDVIERDAAGSE BORGER E.O.

 • De A4D wordt gehouden onder auspiciën van de KWBN en georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Borger e.o.
 • Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan de wandeltochten van de A4D.
 • De stichting A4D Borger e.o. stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade, voor, tijdens of na de tochten. 
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
 • Wees niet hinderlijk tijdens het passeren. Op smalle wegen, bruggen of bochten mag niet worden ingehaald.
 • Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen onder begeleiding van school of ouders/verzorgende.
 • GROEPEN bestaan uit minimaal 10 personen en worden begeleid door groepsleiders die tenminste 18 jaar oud zijn. Begeleiders lopen voor en achter hun groep. De groepsleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de gedragingen van de personen van zijn/haar groep, onder zijn/haar leiding. Wilt u de begeleiders hierop wijzen!
 • Elke groep start zelf en komt gezamenlijk aan op het terrein van sportpark “de Drift”.
 • INSCHRIJVING van groepen kan alleen via voorinschrijving op de website van de Avondwandel4daagse. De coördinatoren van de scholen bepalen tot wanneer kinderen/ouders zich in kunnen schrijven voor de groepsinschrijving. Kinderen /ouders die te laat zijn voor die groepsinschrijving en individuele lopers kunnen zich individueel inschrijven via de website of op de 1e avond bij de inschrijftafel op sportpark “De Drift”. De individueel ingeschreven kinderen en lopers halen hun ‘loopstrookje’ bij de inschrijftafel op sportpark “De Drift” en leveren hun strookje daar ook weer in. De medailles van de individueel ingeschreven lopers kunnen op de laatste avond afgehaald worden bij de inschrijftafel.
 • PLAATSING FIETSEN: Vanwege de veiligheid van de deelnemers kunnen fietsen alleen gestald worden op de fietsenparkeerplaatsen van sportpark “de Drift”. Er zullen verkeersregelaars en vrijwilligers aanwezig zijn om iedereen wegwijs te maken. De organisatie rekent er op dat de instructies van deze functionarissen opgevolgd worden.
 • PARKEREN: Er is parkeergelegenheid op het parkeerterrein van sportpark “de Drift”.  Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars ter plaatse.
 • OVERSTEKEN op drukke wegen doet U op de plaatsen die zijn aangegeven, deze zijn beveiligd door verkeersbrigadiers of verkeersregelaars die te herkennen zijn aan de oranje-gele hesjes. Indien u oversteekt buitendeze plaatsen zijn de verkeersregelaars bevoegd de politie in te schakelen.
 • AANWIJZINGEN van verkeersregelaars, brigadiers, politie, of bestuur dienen altijd te worden opgevolgd. Wanneer U hieraan geen gehoor geeft volgt een waarschuwing door het bestuur. Bij herhaling volgt diskwalificatie van de groep of de individuele loper.
 • DRINKPOSTEN Onderweg komt u minimaal 1 drinkpost tegen. Wilt u de uitdeelplaats en het gebied eromheen netjes achterlaten?
 • Medische verzorging wordt verzorgd door de E.H.B.O. Borger, tijdens de 4-daagse bereikbaar via 06-47696956
 • MEDAILLES voor de groepen kunnen door de coördinatoren van de scholen vanaf donderdagavond 18.00 uur op het terrein van sportpark “de Drift” worden bij de inschrijftafel.
 • LAATSTE AVOND: De route van vrijdagavond eindigt op het “MAVO veldje” waar vandaan het defilé zal starten.
 • BINNENHALEN WANDELAARS: Het defilé gaat vanaf het “MAVO veldje’” – Hoofdstraat – Westeresstraat- Leemakkers – Torenakkers – Grote Brink – Hoofdstraat – Julianastraat – Hunzedal – De Drift. Langs deze weg kunnen de wandelaars veilig opgewacht worden. Niet OP het MAVO veldje!
 • Voor de binnenhalers: laat de kruisingen vrij. Het is ook mogelijk op sportpark “De Drift” de wandelaars binnen te halen en bloemen te geven.
 • Het meenemen van honden tijdens het lopen van de A4D is TOEGESTAAN. Honden mogen, mits aangelijnd en geen hinder veroorzakend voor de andere deelnemers, mee lopen. Denk aan het opruimen van hondenpoep
 • Het is niet toegestaan om op sportpark “De Drift” te roken.
 • Deelnemers zijn gasten: Een deel van alle wandelroutes loopt over het terrein van particuliere eigenaren en beheerders. Bij alle grondeigenaren is hiervoor toestemming gevraagd en verkregen. Dit maakt het mogelijk om hun landgoederen te bekijken en van het landschap, de flora en de fauna te genieten. Gaarne bij het betreden van deze terreinen het volgende in acht nemen: regels van grondeigenaren altijd opvolgen; privacy van aanwonenden respecteren; het vee niet verstoren of voeren;  hekken sluiten; geen afval achterlaten; bloemen en planten laten staan; niet roken in de natuur; de rust niet verstoren (dus geen muziekboxen!); geen merktekens van welke aard dan ook aanbrengen of verwijderen.

Het bestuur besluit indien deze bepalingen niet voldoen