sponsoren

ah
Boni supermarkten
egbertegberts
Rabobank
Velkamp en Prins
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > verkeersregelaar

Verkeersregelaar

Verkeersregelaar

 

Inleiding:

Elk jaar worden er vrijwilligers ingezet die een instructie hebben gevolgd via het online verkeersregelaars examen. Deze vrijwilligers zorgen dat de wandelaars veilig kunnen wandelen. 

De verkeersbrigadiers zijn dan middels de wet aangesteld en hebben krachtens de wet bevoegdheden.
De weggebruikers dienen de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers dan ook op te volgen. Eén en ander is geregeld in diverse artikelen van het RVV.
Wettelijk basis Verkeersregelaars en Verkeersbrigadiers (pdf)

Sinds 1 mei 2000 kent de Nederlandse Verkeerswetgeving naast het begrip verkeersbrigadier een tweede functionaris die als burger bevoegd is om het verkeer te regelen: de verkeersregelaar. Het optreden als verkeersregelaar gebeurt onder verantwoordelijkheid en controle van de politie. In verband met de wijziging van artikel 82 van het RVV 1990 krijgt de verkeersregelaar een officiële status. Indien tijdens een evenement gebruik gemaakt wordt van verkeersregelaars, dan zijn dit veelal vrijwilligers die formeel als zodanig zijn aangesteld. Vrijwilligers die als verkeersregelaar optreden hebben een basisinstruktie gekregen van de politie, en staan bij hun gemeente ook als zodanig geregistreerd. Daarnaast staat het evenement waarbij zij worden ingezet onder (in)direkt toezicht van de politie.

Wanneer moet men verkeersregelaars verplicht inzetten?

 • indien een evenement plaatsvindt op de openbare weg, daarom vergunningplichtig is. In de door de wegbeheerder afgegeven (veelal gemeente) vergunning is dan sprake van het begrip "verkeersregelaar".

Voorwaarden:

 • instruktie: verkeersregelaar dienen een basisinstruktie te hebben gekregen van de politie, en staan bij hun gemeente ook als zodanig geregistreerd
 • uitrusting: de wet schrijft een oranje reflecterende jas voor, met aan de voor- en achterzijde in witte retroreflecterende letters het woord "VERKEERSREGELAAR", de kosten hiervan zijn voor rekening van de organisatie. Deze jassen zijn ook te huur. Er mag ook reklame op de jassen staan (maximaal 10x10 cm). Er zijn ook hesjes te koop welke voldoen aan de normen, bij de Stichting Verkeersbrigadiers.
 • toezicht: het evenement waarbij verkeersregelaars worden ingezet staat onder (in)direkt toezicht van de politie
 • leeftijd: de minimum leeftijd voor een zelfstandige verkeersregelaar is 18 jaar. Verkeersregelaars van 16-18 jaar moeten onder toezicht van de politie staan

Verzekering:

 • Een verzekering moet dekking geven voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Zaak- en Persoonsschade. De verzekering is verplicht en moet door de organisatie worden afgesloten. De verzekering kan worden afgesloten bij de Stichting Verkeersbrigadiers voor een klein bedrag (per persoon en per dag).

Algemeen:

 • let op je eigen veiligheid en zichtbaarheid hou oog kontact met de verkeersdeelnemers
 • wees zelfbewust en duidelijk, zowel voor het verkeer als voor de sporters
 • laat je niet afleiden (bv niet zwaaien naar bekenden!)
 • let ook op toeschouwers, kinderen, honden, spreek ze aan indien nodig
 • hou rekening met de weersomstandigheden (mist, gladheid, beslagen ruiten)
 • blijf rustig en probeer overzicht te houde

Overtreding:

 • het niet opvolgen van een aanwijzing van een verkeersregelaar is een verkeersovertreding
 • zorg voor een getuige bij een doorrijder die je aanwijzingen niet opvolgt, dus neem pen en papier mee
 • noteer tijdstip, lokatie, merk, kleur, type, kenteken en rijrichting van het voertuig (en eventueel de naam en adres van de getuige)
 • van een overtreding kan aangifte bij de politie worden gedaan.

Ongeval:

 • voertuigen met blauw zwaailicht en sirene hebben voorrang!
 • gebeurt er een ongeval in de buurt, neem dan de noodzakelijke maatregelen, maar verlies niet het evenement en het verkeer dat je aan het regelen bent uit het oog
 • bij een ernstig ongeval direct bellen met 112, vermeld de lokatie, aard van het ongeval en verlangde assistentie (arts, ambulance, politie en bij bv beknelling de brandweer).
 • gebruik bij een minder ernstig ongeval het landelijk politienummer 0900-8844
 • Let op: bij gebruik van GSM kom je terecht bij de landelijke politiecentrale in Driebergen, een juiste lokatie bepaling is dan van nog groter belang.